Stedelijk Warmtenet – Stad Charleroi

Acteurs

 • Opdrachtgever: Stad Charleroi / Igretec
 • Locatie: Creatief District van Charleroi
 • Studiebureau: Tijdelijke vereniging Pierre Berger – Deplasse & Associés
 • Juridisch adviesbureau: Janson

Opdracht

 • Inventarisatie van het voormalige warmtenet van Socageth
 • Stand van zaken van het verwarmingsnet van de voormalige Universiteit van Arbeid
 • In kaart brengen van de warmtebehoefte rond de stadsvernieuwing van Charleroi en uitbreiding tot de volledige stad (binnenring).
 • Haalbaarheidsstudie voor de implementatie van een gecentraliseerde productie-eenheid (20 MW) binnen de tentoonstellingshal met inbegrip van de hal zelf, het Paleis voor Schone Kunsten, het Congrescentrum, uitbreidingsstudie naar een vijftigtal andere gebouwen.
 • Studie van de uitvoeringsfase van de stookruimte en de installatie van de RCU-leidingen vanaf de site van de tentoonstellingshal tot aan de arbeidsuniversiteit. (totale lengte groter dan 1 km).
 • Studie van een uitbreiding van het netwerk naar het zuiden (audent-yser zone), naar het oosten
 • Energieaudit van het verwarmingsnet (11 gebouwen)

Inventarisatie van huidige Stedelijke Warmtenetten & warmtebehoefte in kaart brengen op wijkniveau

Opdracht voor de realisatie van een energieproductie-eenheid voor de openbare infrastructuur van de wijk Charleroi Créatif, of zelfs de uitbreiding ervan tot een nieuw stadsverwarmingsnet voor de stad Charleroi, de inbedrijfstelling en het onderhoud ervan. Deze missie wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Wallonia Invest in your future.

nl_BEDutch