ULB Solbosch – Stadsverwarmingsnetwerk

Gebouw

  • Opdracht: lesgeven
  • Oppervlakte: 173.543 m²
  • 1,4 km verwarmingsnet

Acteurs

  • Opdrachtgever: Vrije Universiteit Brussel (ULB)
  • Betrokken locatie: Campus Solbosch
  • Ontwerpbureau: Deplasse & Associates

Opdracht

  • Energieaudit "grootverbruikers" van de campus (inclusief ULB-laboratoria en datacentra)
  • Studie van de renovatie van 4 onderstations van het warmtenet (gebouw A, gebouw C, gebouw E1, gebouw E2)
  • Studie van de renovatie van de technische installaties van gebouw S
  • PEB-certificering - Openbare gebouwen

Sinds 2016 helpen we de Université Libre de Bruxelles via verschillende studie- en adviesopdrachten onder overheidsopdrachten bij hun technisch en energiebeheer. Concreet resulteerde dit eerst in een opgelegde energieaudit “grootverbruiker” in het kader van de verlenging van de milieuvergunning van de site. Dankzij deze audit kon een actieplan worden opgesteld ter ondersteuning van de langetermijnstrategie van de universiteit. Daarna werd de samenwerking voortgezet met de opdracht van het studiebureau voor de renovatie van 4 onderstations (gebouwen A, C, E1, E2) en de technieken van gebouw S.

nl_BEDutch