Stedelijk Warmtenet – Koninklijk Domein Laken

Acteurs

  • Koninklijk Domein van Laken
  • Brussel Energie
  • Regie der Gebouwen
  • Besix
  • Deplasse & Associates

De Regie der Gebouwen heeft een project ontwikkeld om de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie van Neder-Over-Heembeek te benutten om de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen. Het Koninklijk Landgoed ligt vlakbij de verbrandingsoven en heeft een jaarlijks energieverbruik dat hoog genoeg is om aangesloten te worden op het lokale warmtenet. Momenteel worden de gebouwen van het Koninklijk Domein (kasteel en kassen) verwarmd door een conventionele installatie op stookolie. Dit project zal de CO2-uitstoot met 2.700 ton per jaar verminderen en daarmee het verbruik van fossiele energie op het Koninklijk Domein verminderen.

nl_BEDutch