Strategisch advies

Tenant compte de l'expertise historique de terrain du bureau depuis plus de 25 ans, nous accompagnons nos clients dans l'élaboration de leurs stratégies, feuilles de route qu'ils souhaitent développer et mesurer en vue de promouvoir la transition environnementale d'un territoire geeft. 

Naast deze eerstelijnsondersteuning omvatten de diensten die we aanbieden aan publieke actoren met name: 

  • Voorstel / herziening van financieringsmechanismen ter ondersteuning van de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie
  • Animatie van publieke en private ecosystemen en co-creatie rond belangrijke transitievraagstukken
  • Analyse van sociaal-economische effecten & definitie van monitoringindicatoren
  • Inschatting van het ontwikkelingspotentieel van hernieuwbare sectoren (warmtenetten, warmtepompen, zonne-energie, aardwarmte, biomassa, enz.)
nl_BEDutch