Infrastructuur

Met meer dan 20 referenties met betrekking tot Stedelijke warmtenetten (RCU) voor een cumulatief vermogen van meer dan 200 MW thermisch wordt Deplasse & Associés erkend als leider in planning, ontwerp, energiemonitoring en controle van technisch onderhoud Stadsverwarmingsnetwerken in België.

de PNEC's (Nationaal Energie-Klimaatplan), de PWEC (Waals Energie-Klimaatplan) en de richtlijn 2018/2001 zet de deuren wagenwijd open voor stadsverwarmingsnetwerken. Historisch gezien zijn deze aanwezig om restwarmte van industrieën of op universitaire terreinen terug te winnen. echter, decollectief eigen verbruik en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie (warmtekrachtkoppeling met gas en biomassa, mijngeothermie, dissipatie van restwarmte aan de uitlaat van de turbine op diepe geothermie en op verbrandingsovens, enz.) zal een mechanische ontwikkeling van verwarmingsnetwerken met zich meebrengen, ondanks de sociologische rem die vaak de wens tot individualisering van de consument vormt.

Als de planning van een warmtenet ooit bestond uit wandelen door de straten van een stad, dan is dat tegenwoordig het geval satelliet kaarten en de database die het ontwerp van een warmtenetproject vormgeven. Daarom ontwikkelen we samen met onze technologische partners Software oplossingen waardoor we kunnen uitvoeren haalbaarheidsstudies sneller en grondiger dan een paar jaar geleden terwijl verbeteren van het risicomanagement via databanken statistieken.

nl_BEDutch